Varer uten trykk og personifisering:For varer som er kjøpt hos Russeagenten uten personifisering eller trykk gjelder følgende:1. Angrerett
Du er pliktig å gi melding til selgeren innen 14 dager (jf. Angrerettloven §13) etter du har mottatt varen om at du ønsker å gå fra avtalen og benytte deg av din angrerett. Kontakt derfor vårt kundesenter så raskt som mulig via mail dersom du vil benytte deg av din rett til å angre på et kjøp.
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. Angrerettloven § 12 punkt a).
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss, da vil den ikke bli hentet ut. Er varen sendt gjennom posten eller annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte (jf. Angrerettloven §15 tredje ledd).
2. Transportskader
Kunden må melde eventuelle transportskader til oss innen 2 dager etter mottakelse av varen dersom erstatningskrav skal kunne gjøres gjeldende. Posten vil erstatte alle skader som de kan gjøres ansvarlige for. En formell klage må leveres Posten ved skade, og original emballasje må også framvises. Ser en pakke skadet ut ved uthenting åpner du og sjekker at innholdet er helt og uten skader samt du har fått det som vises av pakkseddel. Viss der er feil/mangler tas dette opp med posten der og da, ellers vil du miste rett til klage i etterkant- der er posten ganske streng. Se ellers på posten sine sider for info.
3. Garanti
Vi følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser for garanti. Ved henvendelse angående feil ved varen, skal det vises til kvittering/pakkseddel- ev.garantiseddel. Garantien omfatter ikke normal slitasje, ytre skader eller feilaktig bruk. Sistnevnte gjelder også for alle bestillinger hos Russeagenten.
4. Nyhetsbrev:
Ønsker du å få tilsendt et nyhetsbrev sender du mail til post@russeagenten.no
Ved påmelding for nyhetsbrevet er du ikke bunnet opp til å handle klær hos Russeagenten, men sikrer deg gode tilbud tilsendt på mail. Nyhetsbrevet blir sendt ut 2-4 ganger i året. Hvis du ønsker å avbestille nyhetsbrevet sendes det mail til post@russeagenten.no med emnetekst" Avslutt nyhetsbrev. "


Varer med trykk og annen personifisering


5. Generelt

I mange tilfeller vil kjøp hos Russeagenten inneholde varer som er bearbeidet med trykk eller annen personifisering. Dette vil være spesialbestillinger hvor varen er unik og kun kan brukes av denne kunden/gruppen. (Det vil også være kunder/grupper med sponsoravtaler hvor det snakk om vesentlig rabaterte priser). Derfor gjelder følgende særskilte vilkår og betingelser for disse bestillingen

6. Holdninger
Russagenten gir ut sponsoravtaler basert på visse kriterier som baserer seg på blant annet holdninger og verdier hos hver enkelt kunde/gruppe. Det er derfor viktig at kunden/gruppen som har bestilt klær fra Russagenten opptrer forsvarlig også på så som sosiale medier som på landstreff og liknende. Det er også viktig at kunden/gruppen viser utøver respekt for sine medruss i perioden de benytter seg av sponsoravtalen til Russagenten. Hvis Russeagenten erfarer at kunder/grupper opptrer ondsinnet eller viser manglende respekt ovenfor sine medruss vil som følge av dette miste sine rett til å bruke sponsoravtalen sin og bestille flere produkter fra Russagenten.


7. Leveringstid
Varene/bestillingen leveres normalt 3-5 uker etter registrert betaling hos Russeagenten. Dette er på grunn av at her vil være snakk om en spesialproduksjon som vil være unik for kunden/gruppen. Kunden/gruppen får beskjed når varene/bestillingen sendes ut ved å få tilsendt et sporingsnummer. Disse kan spores her: https://sporing.bring.no/index.html
Russeagenten tar forbehold om eventuelle misforståelser og feil informasjon angående leveringstid og tidspunkter for utsendinger av varene/bestillingen. Russeagenten fraskriver seg ansvar for pakken når denne er levert til posten. For flere vilkår angående leveringstid og levering (se punkt 2 og 11).


8. Bestilling
Forberedelsene starter straks betalingen er lagt inn av kunde. Siden dette som nevnt er en spesial bestilling vil blant annet trykk, oppstart av logo og grafikerarbeid gjøres eksklusivt for denne kunden/gruppen. Ved utført betaling kan derfor ikke kunden trekke bestillingen siden Russeagenten ikke har noe mulighet til å reversere disse påløpte kostnadene, eller selge varene/bestillingen til noen andre. Man kan kun angre bestillingen hvis varene ikke er sendt fra Russeagenten før den 5. Mai året kunden/gruppen er russ. Dette forutsetter at man bestilte før den 28 Mars det samme året. Når bestillingen/varen er mottatt og det mangler varer må dette meldes til Russeagenten senest 2 dager fra uthenting. Russeagenten har strenge rutiner på hva som leveres ut. Forsøk på å tilskrive seg ekstra varer vil bli politianmeldt.


9. Sponsormøter
Russeagenten tar forbehold om feilopplysninger, endringer og misforståelser under eventuelle sponsormøter. Tilbudene vil være eksklusive og vil derfor ikke være gyldige lengre enn 72 timer etter utsendelse. Gruppen/kunden må til enhver tid forholde seg til Russeagenten sine vilkår og betingelser. Gruppen er selv ansvarlige for å opplyse om bytte av kontaktperson.


10. Bestillingskjema
Russeagenten tar forbehold om eventuelle misforståelser, feil tolkninger og andre faktorer i henhold til bestillingskjema av hva som blir levert. Egne kommentarer og utfyllinger vil ikke bli fulgt. Kunden/gruppen har selv ansvaret for å fylle inn forståelig og presist. Gruppen sender kun inn bestillingskjema en gang. Ved flere innsendelser må kunden/gruppen selv ta ansvar for hva som blir fulgt av Russeagenten i henhold til bestillingen. Det samme gjelder innsendinger av logo som på lik linje med bestillingskjema kun sendes en gang. Disse må være merket godt og fylt inn i henhold til bestillingskjema. Ved innsending av flere logoer må gruppen/kunden selv ta ansvar for hvilken logo/logoer som blir brukt. Hvis man har bestilt premium klær i en farge det er tomt på lager av vil denne bli erstattet av standard klær hvis den aktuelle fargen er tilgjengelig. Dette er for at levering av klær skal kunne forekomme raskere.


11. Transport og utsendelse
Kunden/gruppen må melde eventuelle transportskader til oss innen 2 dager etter mottakelse av varen dersom erstatningskrav skal kunne gjøres gjeldende. Posten vil erstatte alle skader som de kan gjøres ansvarlige for. En formell klage må leveres Posten ved skade, og original emballasje må også framvises. Ser en pakke skadet ut ved uthenting åpner du og sjekker at innholdet er helt og uten skader samt du har fått det som vises av pakkseddel. Viss der er feil/mangler tas dette opp med posten der og da, ellers vil du miste rett til klage i etterkant- der er posten ganske streng. Se ellers på posten sine sider for info. Russagenten fraskriver seg ansvaret for leveringen når pakken er sendt ut fra Russeagenten. Ved eventuelle forsinkelser og feilsendelser skal disse henvendes til posten direkte. Russeagenten vil på ingen måte kunne holdes ansvarlig for feil leveringer, forsinkelser eller andre årsaker som skyldes posten.


12. Kvalitet av Logo og trykk generelt
Russeagenten bruker en av Norges fremste produsenter av trykk materiale i sin produksjon. Det er likevel viktig å påpeke at Russelogoer spesielt er svært komplekse og vanskelige å jobbe med, på grunn av størrelsen, bruken den blir utsatt for og alle fargekombinasjonene i selve logoen. Dessuten er logo designerens arbeid helt avgjørende for det endelige resultatet. En logo vil kunne se feilfri ut på et bilde, men blir synligjort etter at merkene og trykket er blitt produsert. Kunden/gruppen har derfor selv ansvaret for kvaliteten på logoen som sendes inn til Russeagenten. Russeagenten kan derfor ikke klandres for resultatet av logoen som er sendt inn. Logo og trykk generelt vil bli dårligere etter bruk og vask. Det vil i noen tilfeller forekomme at logo og trykket generelt på varen blir dårligere, og noen ganger synlig dårligere etter første vask. Dette skyldes faktorene nevnt tidligere. Logo og annet trykk på varen er svært følsomt for ulike faktorer. Det kan være rester av blekningsmiddel i vaskemaskinen fra før av. Andre årsaker kan være for mye klær i vaskemaskinen under vasking, eller at andre plagg i vaskemaskinen er infisert med ulike kremer eller lignende som for eksempel kan være ment for hud. Trykket vil garantert bli ødelagt hvis det utsettes for tørketrommel, og en naturlig konsekvens av dette er at det vil sprekke opp. Det samme. Dessuten er logo designerens arbeid helt avgjørende for det endelige resultatet. Logoer vil også kunne oppleves som forskjellige i form av glans og matthet blant annet. Dette er igjen tilbake til logodesigner og arbeidet som er utført i forbindelse med logoen. Det er viktig å merke seg at logoer vil kunne oppleves mindre på et stort plagg, og forholdsvis større på et lite plagg. Trykket av logo og annet som er påsatt varene til Russeagenten er satt på av mennesker og ikke maskiner. Det kan derfor forekomme visse skjevheter som følge av dette. Disse sees ikke på en som en vesentlig feil, men en skjønnhetsfeil. Spor av trykk og trykkplassering kan forekomme. Logoen vil ofte se annerledes ut på en genser enn på et bilde, for eksempel på en datamaskin. Hvis detaljene på logoen er spredt for langt ut fra sentrum av logoen vil disse ikke bli tatt med i produksjonen av logoen. Noen logoer vil også ha en oppbygning som gjør at den ikke kan dras ut på lik linje med hva man for eksempel kan gjøre i Photoshop. De vil derfor kunne se annerledes ut i formen for eksempel på en genser enn hva den ville gjort på en datamaskin.


13. Farge på varer

Farger vil i noen tilfeller avvike fra hvordan de ser ut på et bilde. Visse farger har spesielle navn og man kan heller ikke sammenlikne tidligere preferanser med utlevert farge.


14. Kommunikasjon
All kommunikasjon til Russeagenten i forbindelse med selve bestillingen skal gjøres på telefonnummer eller på mail til: post@russeagenten.no eller bestilling@russeagenten.no
Andre henvendelser vil ikke bli besvart. Provoserende eller støtende meldinger samt spredning av påstander eller annen form for netthets i den hensikt å skade Russeagenten AS eller andre sponsorgrupper vil bli etterfulgt.


15. Angrerett og reklamasjon
Varer med trykk eller annen personifisering kan ikke returneres. Kun hvis mangelen eller feilen er så vesentlig at varen mister hele sin bruksverdi og ikke kan anvendes i noen grad til det formålet det var ment til. Varen kan da sendes inn til retting gitt at kunden/gruppen påpekte feilen i rimelig tid, senest 14 dager etter levering. Kunden/gruppen må selv stå for fraktkostand ved tilbakesending. Eksempel som godkjennes som vesentlig feil er hvis kunden/gruppen mottar en vare med en annen kunde/gruppe sin logo, eller varen leveres uten trykk. Små feil som bokstaver i navn eller lignende blir ikke å anse som en vesentlig feil og blir heller ikke rettet. Angrerett for varer uten trykk eller personifisering. Se punkt nr 1.


16. Hjemmesiden
Russeagenten tar forbehold om eventuelle feil på hjemmesiden. Kampanjer og andre tilbud vil være tidsbegrenset. Det kan ikke kreves å få tildelt sponsoravtale uten å først ha fått godkjent en avtale av Russeagenten.


17. Kampanjer og tilbud:
Sponsorgrupper hos Russeagenten vil kunne få mulighet på ekstraordinære kampanjer og tilbud. Disse vil kun kunne innløses som en del av den ordinære bestillingen til Russagenten.
Kampanjene og tilbudene vil være tidsbegrenset, og Russeagenten påberoper seg mulighet til å trekke eller endre disse tilbudene når som helst, uten forvarsel.